7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DMAS

Machrek

Egypten Jordan Libanon Syrien

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Delegationen for Forbindelserne med Machreklandene blev oprettet efter det direkte valg til Europa-Parlamentet i 1979. Fra 1994 til 2004 behandlede delegationen endvidere forbindelserne med Golfstaterne. Siden valget i 2004 vedrører delegationen for Machreklandene følgende fire lande i området: Egypten, Jordan, Libanon og Syrien.
 
I løbet af de seneste år har situationen i Mellemøsten haft en fremtrædende plads i drøftelserne med repræsentanterne for landene i denne region, herunder en række prioriterede regionale sager: opfølgning på Annapoliskonferencen for genoptagelse af den israelsk-palæstinensiske fredsproces, stabilisering i Irak, spørgsmålet om irakiske flygtninge og fordrevne personer, krisen i Libanon, pressefrihed og menneskerettighedssituationen i de arabiske lande og mulighederne for, at EU og Jordan kan spille en større rolle i stabiliseringsprocessen. To observationsenheder fulgte i 2005 og 2009 parlamentsvalget i Libanon, og en anden overvågede endvidere præsidentvalget i Egypten i november 2005.