7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DSAS

Sydasien

Bangladesh Bhutan Maldiverne Nepal Pakistan Sri Lanka

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og kompetencer

Delegationen for Forbindelserne med Sydasien er udsprunget af den tidligere Delegation for Forbindelserne med Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde. Den omfatter alle SAARC-lande med undtagelse af Indien, dvs. Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldiverne, Nepal og Pakistan. EU's forbindelser med disse lande er baseret på forskellige retlige grundlag. Aftalen om handelssamarbejde mellem EF og Pakistan daterer sig således fra 1976, mens den ajourførte handels- og samarbejdsaftale mellem EF og Bangladesh blev undertegnet i 2001.
 
Selv om disse aftaler ikke altid udtrykkeligt foreskriver en parlamentarisk dimension, har der løbende fundet en dialog sted mellem lovgiverne, normalt på initiativ af Europa-Parlamentets delegation. Der har således været afholdt mere end 35 interparlamentariske møder siden 1981. Dette har ikke kun gjort det muligt at formidle Europa-Parlamentets prioriterede mål med hensyn til demokrati og menneskerettigheder i marken, men har også hjulpet Europa-Parlamentet i dets opgave med at fremsætte kvalificerede synspunkter, når det kræves af traktaterne – f.eks. vedrørende handelsrelaterede aftaler, når dets samtykke var påkrævet.