7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DSCA

Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Armenien Aserbajdsjan Georgien

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i republikkerne i Sydkaukasus, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien foregår inden for rammerne af Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien som fastsat i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne. Disse aftaler blev undertegnet i Luxembourg den 22. april 1996 og trådte i kraft den 1. juli 1999.
 
Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med de Tre Kaukasiske Republikker blev nedsat den 17. november 1994. Inden denne dato blev dette område dækket af Delegationen for Forbindelserne med Republikkerne i Samfundet af Uafhængige Stater (SNG).
 
De parlamentariske samarbejdsudvalg med de tre lande blev nedsat i 2004. De udøver parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af aftalerne og fungerer som et åbent forum for drøftelser om emner af gensidig interesse. Medlemmerne af udvalgene bliver holdt underrettet om resultaterne af møderne i samarbejdsrådet og i samarbejdsudvalget (bestyrelsen) og kan give udtryk for deres holdning i henstillinger til samarbejdsudvalget, myndighederne i partnerlandene, Kommissionen og Rådet.
 
Europa-Parlamentets Delegation til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien udgøres af 18 medlemmer og 13 stedfortrædere. De mødes to gange årligt, en gang på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder og en gang i de respektive lande.