7:e valperioden
Delegations- ordförandekonferensen
Delegationer
6:e valperioden
Delegationsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Delegationer till länder i Europa (6:e valperioden)
Delegationer till länder utanför Europa (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare delegationer
EU-Kroatien

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

 Presentation

Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen är det av Europaparlamentets politiska organ som har till uppgift att regelbundet behandla alla typer av frågor som rör de interparlamentariska delegationernas och de gemensamma parlamentarikerkommittéernas arbete.

Delegationsordförandekonferensen – sammansättning

Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den väljer själv sin ordförande.


Delegationsordförandekonferensen – befogenheter

Delegationsordförandekonferensen kan lämna rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.
Delegationsordförandekonferensen utarbetar ett förslag till årlig planering för interparlamentariska möten och sammanträden i gemensamma parlamentarikerkommittéer.
Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.