7-oji Parlamento kadencija
Delegacijų pirmininkų sueiga
Delegacijos
6-oji Parlamento kadencija
Delegacijų pirmininkų sueiga (6-oji kadencija)
Europos šalių delegacijos (6-oji kadencija)
Ne Europos šalių delegacijos (6-oji kadencija)
Kitos
Dokumentų paieška
Buvusios delegacijos
ES-Kroatija

Plenarinių posėdžių dokumentaiPlenarinių posėdžių dokumentai
Plenarinės sesijos debatų vaizdo įrašaiPlenarinės sesijos debatų vaizdo įrašai
PirmininkasPirmininkas
Generalinis sekretoriusGeneralinis sekretorius
Numatoma komitetuoseNumatoma komitetuose
Think TankThink Tank

DSCA

Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija

Armėnija Gruzija Azerbaidžanas

Šie duomenys 2009 m. liepos 1 d. įtraukti į archyvą ir nebeatnaujinami.

Posėdžio dokumentai
Pristatymas ir kompetencija

Europos Parlamento ir Pietų Kaukazo respublikų – Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos – parlamentų santykius palaiko delegacijos ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano bei ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose, kaip numatyta partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose. Šie susitarimai pasirašyti Liuksemburge 1996 m. balandžio 22 d. ir įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.
 
Europos Parlamento delegacija ryšiams su trimis Kaukazo respublikomis sudaryta 1994 m. lapkričio 17 d. Iki tol ryšius su minėtąja sritimi palaikė Delegacija ryšiams su Nepriklausomos Valstybių Sandraugos (NVS) respublikomis.
 
Parlamentinio bendradarbiavimo komitetai su minėtosiomis trimis šalimis sudaryti 2004 m. Jie vykdo parlamentinę susitarimų įgyvendinimo kontrolę ir yra atviri diskusijų visoms šalims svarbiais klausimais forumai.
Komitetų nariai informuojami apie bendradarbiavimo tarybos ir vykdomojo komiteto pasiektus rezultatus ir gali reikšti savo nuomonę teikdami rekomendacijas bendradarbiavimo komitetui, šalių partnerių institucijoms, Europos Komisijai ir Tarybai.
 
Europos Parlamento delegaciją ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano bei ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose sudaro 18 narių ir 13 pakaitinių narių. Jie rengia po du posėdžius per metus: vieną vienoje iš Europos Parlamento darbo vietų ir vieną – atitinkamoje šalyje.