7. parlamentarni saziv
Konferencija predsjednika izaslanstva
Izaslanstva
6. parlamentarni saziv
Šesti saziv Konferencije predsjednika izaslanstava
Šesti saziv europskih izaslanstava
Šesti saziv izvaneuropskih izaslanstava
Miscellaneous
Pretraživanje dokumenata
Bivša izaslanstva
EU – Hrvatska

Dokumenti s plenarne sjedniceDokumenti s plenarne sjednice
Videosnimke rasprava s plenarne sjedniceVideosnimke rasprava s plenarne sjednice
PredsjednikPredsjednik
Glavni tajnikGlavni tajnik
Uskoro u odborimaUskoro u odborima
Think TankThink Tank

 Izvaneuropska izaslanstva
EU – Meksiko EU – Čile Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Mongolija Izrael Izrael Palestinsko zakonodavno vijeće Palestinsko zakonodavno vijeće Magreb Mašrek Države Perzijskog zaljeva Iran Sjedinjene Američke Države Sjedinjene Američke Države Kanada Srednja Amerika Andska zajednica Mercosur Japan Narodna Republika Kina Jugoistočna Azija, ASEAN Korejski poluotok Australija i Novi Zeland Australija i Novi Zeland Republika Južna Afrika NATO Južna Azija Južna Azija Južna Azija Južna Azija Indija Indija Afganistan
 Zajednički parlamentarni odbori (ZPO)
D-MX  EU – Meksiko Dokumenti sa sjednice
D-CL  EU – Čile Dokumenti sa sjednice
 Odbori za parlamentarnu suradnju (OPS)
DCAS  Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Mongolija Dokumenti sa sjednice
 Druga međuparlamentarna izaslanstva
D-IL  Izrael Dokumenti sa sjednice
DPLC  Palestinsko zakonodavno vijeće Dokumenti sa sjednice
DMAG  Magreb Dokumenti sa sjednice
DMAS  Mašrek Dokumenti sa sjednice
DGUL  Države Perzijskog zaljeva Dokumenti sa sjednice
D-IR  Iran Dokumenti sa sjednice
D-US  Sjedinjene Američke Države Dokumenti sa sjednice
D-CA  Kanada Dokumenti sa sjednice
DCAM  Srednja Amerika Dokumenti sa sjednice
DAND  Andska zajednica Dokumenti sa sjednice
DMER  Mercosur Dokumenti sa sjednice
D-JP  Japan Dokumenti sa sjednice
D-CN  Narodna Republika Kina Dokumenti sa sjednice
DSAS  Južna Azija Dokumenti sa sjednice
D-IN  Indija Dokumenti sa sjednice
D-AF  Afganistan Dokumenti sa sjednice
DASE  Jugoistočna Azija, ASEAN Dokumenti sa sjednice
DKOR  Korejski poluotok Dokumenti sa sjednice
DANZ  Australija i Novi Zeland Dokumenti sa sjednice
D-ZA  Republika Južna Afrika Dokumenti sa sjednice
DNAT  NATO Dokumenti sa sjednice