7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

EU-Kroatien 

Medlemmer

D-HR

EU-Kroatien

Kroatien

Arkiveret den 1. juli 2013. Disse sider bliver ikke ajourført.


 
 
Gunnar, Hökmark :: Formand
  Kent, Johansson :: Næstformand
  Tanja, Fajon :: Næstformand
  Martina, Anderson :: Medlem
  Alfredo, Antoniozzi :: Medlem
  Franco, Bonanini :: Medlem
  Andrew Henry William, Brons :: Medlem
  Marije, Cornelissen :: Medlem
  Ildikó, Gáll-Pelcz :: Medlem
  Nadja, Hirsch :: Medlem
  Petra, Kammerevert :: Medlem
  Jaroslav, Paška :: Medlem
  Alojz, Peterle :: Medlem
  Bernd, Posselt :: Medlem
  Glenis, Willmott :: Medlem
  Zoltán, Bagó :: Stedfortræder
  Tadeusz, Cymański :: Stedfortræder
  Spyros, Danellis :: Stedfortræder
  Lidia Joanna, Geringer de Oedenberg :: Stedfortræder
  Ian, Hudghton :: Stedfortræder
  Silvana, Koch-Mehrin :: Stedfortræder
  Erminia, Mazzoni :: Stedfortræder
  Doris, Pack :: Stedfortræder
  Hubert, Pirker :: Stedfortræder
  Catherine, Stihler :: Stedfortræder
  Giommaria, Uggias :: Stedfortræder
  Pilar, del Castillo Vera :: Stedfortræder