Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Delegatsioonid 

Endised delegatsioonid

Delegatsioonide arhiivis sisalduvad nn EUROOPA- ja EUROOPA-VÄLISTE-delegatsioonide tegevusega seotud dokumendid parlamendi viiendast (1999–2004) ja praegusest ametiajast (alates 2004).

EUROOPA-delegatsioonide arhiiv hõlmab nende tegevust kajastavaid dokumente alates 2000. aastast, mis on arhiveeritud vastavalt hiljutistele laienemistele.

EUROOPA-VÄLISTE delegatsioonide lehel on dokumendid praegusest ametiajast ning mõningane teave nende tegevuse kohta eelmistel ametiaegadel.