7. vaalikausi
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
Valtuuskunnat
6. vaalikausi
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous (6. vaalikausi)
Suhteista Eurooppaan vastaavat valtuuskunnat (6. vaalikausi)
Suhteista Euroopan ulkopuolelle vastaavat valtuuskunnat (6. vaalikausi)
Muuta
Asiakirjojen haku
Entiset valtuuskunnat
EU-Kroatia

TäysistuntoasiakirjatTäysistuntoasiakirjat
Videoita täysistunnon keskusteluistaVideoita täysistunnon keskusteluista
PuhemiesPuhemies
PääsihteeriPääsihteeri
Tulossa valiokunnissaTulossa valiokunnissa
Think TankThink Tank

Muuta 
D-HR

EU-Kroatia

Kroatia

Nämä tiedot on arkistoitu 1. heinäkuuta 2013 eikä niitä päivitetä enää.


Esittely ja toimivalta

Euroopan yhteisöt ja niiden jäsenvaltiot tekivät 29. lokakuuta 2001 Luxemburgissa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen Kroatian kanssa.

Vakautus- ja assosiaatiosopimusten tekeminen merkitsee sitä, että allekirjoittajat sitoutuvat siirtymäkauden kuluessa assosioitumaan virallisesti EU:n kanssa. Vakautus- ja assosiaatioprosessi on EU:n tärkein panos Länsi-Balkanin alueen maiden poliittiseen ja taloudelliseen jälleenrakentamisen; se käynnistettiin vuonna 1999 Kosovon konfliktin päättyessä, ja sen tarkoituksena on ajan mittaan maiden yhdentyminen Euroopan unioniin.

Euroopan parlamentti päätti 10. maaliskuuta 2004 ja 14. syyskuuta 2004 perustaa kuudennen vaalikauden avaamisen yhteydessä valtuuskunnan EU:n ja Kroatian parlamentaariseen sekavaliokuntaan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloon (1. helmikuuta 2005) asti. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 9 artiklassa todetaankin seuraavasti: "Parlamentaarisella tasolla poliittista vuoropuhelua käydään [...] parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa."
Kroatia haki Euroopan unionin jäsenyyttä virallisesti helmikuussa 2003. Komission annettua myönteisen lausunnon ja yleisten asioiden neuvoston tehtyä Luxemburgissa 3. lokakuuta 2005 yksimielisen päätöksen Kroatian kanssa aloitettiin jäsenyysneuvottelut lokakuussa 2005.
EU:n ja Kroatian parlamentaarinen sekavaliokunta koostuu yhtä monesta Euroopan parlamentin ja Kroatian parlamentin jäsenestä. Se kokoontuu kahdesti vuodessa, kerran Kroatiassa ja kerran jossakin Euroopan parlamentin toimipaikassa. Nykykäytännön mukaan Kroatian hallituksen, EU:n puheenjohtajavaltion ja komission edustajaa pyydetään käyttämään puheenvuoro parlamentaarisen sekavaliokunnan kokouksissa.

Sections
Jäsenet
Twin delegation
General documents