7-oji Parlamento kadencija
Delegacijų pirmininkų sueiga
Delegacijos
6-oji Parlamento kadencija
Delegacijų pirmininkų sueiga (6-oji kadencija)
Europos šalių delegacijos (6-oji kadencija)
Ne Europos šalių delegacijos (6-oji kadencija)
Kitos
Dokumentų paieška
Buvusios delegacijos
ES-Kroatija

Plenarinių posėdžių dokumentaiPlenarinių posėdžių dokumentai
Plenarinės sesijos debatų vaizdo įrašaiPlenarinės sesijos debatų vaizdo įrašai
PirmininkasPirmininkas
Generalinis sekretoriusGeneralinis sekretorius
Numatoma komitetuoseNumatoma komitetuose
Think TankThink Tank

Kitos 
D-HR

ES-Kroatija

Kroatija

Šie duomenys 2013 m. liepos 1 d. įtraukti į archyvą ir nebeatnaujinami.


Pristatymas ir kompetencija

2001 m. spalio 29 d. Liuksemburge Europos Bendrijos ir jų valstybės narės pasirašė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS) su Kroatija.

Susitarime signatarai įsipareigojo per pereinamąjį laikotarpį užbaigti kurti oficialią asociaciją su ES. Stabilizacijos ir asociacijos procesas, pradėtas 1999 m., pasibaigus Kosovo konfliktui, yra pagrindinis ES indėlis vykdant politinį ir ekonominį Vakarų Balkanų šalių atgaivinimą, kurio tikslas – integracija į ES deramu laiku.

Iki SAS įsigaliojimo (2005 m. vasario 1 d.) Europos Parlamentas šeštosios kadencijos pradžios proga 2004 m. kovo 10 d. ir 2004 m. rugsėjo 14 d. nusprendė sudaryti delegaciją ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame komitete (JPK). SAS 9 straipsnyje teigiama, kad: „Politinis dialogas parlamentiniu lygiu vyksta Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete...“
Kroatija oficialiai pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje 2003 m. vasario mėnesį. Komisijai išsakius palankią nuomonę ir Bendrųjų reikalų tarybai Liuksemburge 2005 m. spalio 3 d. vienbalsiai priėmus sprendimą, 2005 m. spalio mėn. su Kroatija pradėtos derybos dėl narystės.
ES ir Kroatijos jungtinį parlamentinį komitetą sudaro vienodas Europos Parlamento ir Kroatijos parlamento (Sabor) narių skaičius. Komitetas renkasi du kartus per metus – kartą Kroatijoje ir kartą vienoje iš Europos Parlamento darbo vietų. Pagal dabartinę tvarką JPK posėdžiuose kalbėti kviečiami Kroatijos vyriausybės, ES pirmininkaujančios šalies ir Komisijos atstovai.

Sections
Nariai
Twin delegation
General documents