7. sasaukums
Delegāciju vadītāju konference
Delegācijas
6. sasaukums
Delegāciju priekšsēdētāju konference (6. sasaukums)
Delegācijas Eiropas valstīs (6. sasaukums)
Delegācijas ārpus Eiropas valstīm (6. sasaukums)
Dažādi
Dokumentu meklēšana
Agrākās delegācijas
ES un Horvātija

Plenārsēdes dokumentiPlenārsēdes dokumenti
Plenārsēžu debašu videoierakstiPlenārsēžu debašu videoieraksti
PriekšsēdētājsPriekšsēdētājs
ĢenerālsekretārsĢenerālsekretārs
Gaidāmie notikumi komitejāsGaidāmie notikumi komitejās
Think TankThink Tank

Dažādi 
D-HR

ES un Horvātija

Horvātija

Šie dati arhivēti 2013. gada 1. jūlijā un vairs nav atjaunināti.


Delegācijas apraksts un kompetence

2001. gada 29. oktobrī Eiropas Kopienas un to dalībvalstis Luksemburgā noslēdza stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Horvātiju.

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums apliecina parakstītāju apņemšanos pārejas periodā oficiāli sadarboties ar ES. Stabilizācijas un asociācijas process, kas tika uzsākts 1999. gadā, beidzoties Kosovas konfliktam, ir galvenais ES ieguldījums Rietumbalkānu valstu politiskajā un ekonomiskajā rehabilitācijā ar mērķi noteiktā laikā tās iekļaut ES.

Kamēr vēl nebija stājies spēkā stabilizācijas un asociācijas nolīgums (2005. gada 1. februārī), Eiropas Parlaments 2004. gada 10. martā un 14. septembrī, sākoties 6. sasaukumam, nolēma izveidot Delegāciju ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā. Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 9. pantā ir norādīts: „Politiskais dialogs parlamentārā līmenī notiek Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā…”
2003. gada februārī Horvātija oficiāli lūdza to uzņemt Eiropas Savienībā. Komisija sniedza pozitīvu atzinumu un pēc lēmuma, kas vienbalsīgi tika pieņemts Vispārējo lietu padomē Luksemburgā (2005. gada 3. oktobrī) iestāšanās sarunas ar Horvātiju tika uzsāktas 2005. gada oktobrī.
ES un Horvātijas apvienotajā parlamentārajā komitejā ir vienāds skaits EP un Horvātijas parlamenta (Sabor) deputātu. Tā sapulcējas divas reizes gadā — vienu reizi Horvātijā un otru reizi vienā no Eiropas Parlamenta darba vietām. Saskaņā ar pastāvošo praksi Horvātijas valdības, ES prezidentūras un Komisijas pārstāvji tiek aicināti uzstāties apvienotās parlamentārās komitejas sēdēs.

Sections
Locekļi
Twin delegation
General documents