a şaptea legislatură
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie
Delegaţii
a şasea legislatură
Conferința președinților de delegație (a șasea legislatură)
Delegații cu țări europene (a șasea legislatură)
Delegații cu țări neeuropene (a șasea legislatură)
Diverse
Căutare documente
Foste delegaţii
UE-Croaţia

Documente ale şedinţei în plenDocumente ale şedinţei în plen
Înregistrare video a dezbaterilor plenareÎnregistrare video a dezbaterilor plenare
PreşedintelePreşedintele
Secretarul GeneralSecretarul General
Subiecte ce vor fi abordate de comisiiSubiecte ce vor fi abordate de comisii
Think TankThink Tank

Diverse 
D-HR

UE-Croaţia

Croaţia

Aceste date au fost arhivate la 1 iulie 2013și nu sunt actualiz.


Prezentare și competențe

La 29 octombrie 2001, Comunitățile Europene și statele membre ale acestora au încheiat, la Luxemburg, un Acord de asociere și stabilizare (AAS) cu Croația.

Un astfel de acord consfințește angajamentul părților semnatare de a realiza o asociere oficială cu UE, la finalul unei perioade de tranziție. Lansat în 1999, la sfârșitul conflictului din Kosovo, procesul de stabilizare și asociere constituie principala contribuție a UE la reconstrucția politică și economică a țărilor din Balcanii Occidentali, în vederea integrării acestora în Uniune, la momentul potrivit.

Așteptând intrarea în vigoare a AAS (la 1 februarie 2005), Parlamentul European a decis, la 10 martie 2004 și la 14 septembrie 2004, să constituie o Delegație la Comisia parlamentară mixtă (CPM) UE-Croația, cu ocazia deschiderii celei de-a șasea legislaturi. În realitate, articolul 9 al AAS stipulează că „Dialogul politic la nivel parlamentar se desfășoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare și asociere (...)”.
Croația și-a depus, în mod oficial, cererea de aderare la Uniunea Europeană în februarie 2003. În urma avizului pozitiv al Comisiei și a deciziei Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe, adoptată în unanimitate la reuniunea de la Luxemburg din 3 octombrie 2005, negocierile de aderare cu Croația au fost lansate în octombrie 2005.
Comisia parlamentară mixtă UE-Croația este compusă dintr-un număr egal de deputați ai Parlamentului European și ai Parlamentului Croației (Sabor). Comisia se reunește de două ori pe an, o dată în Croația și o dată într-unul dintre locurile în care-și desfășoară activitatea Parlamentul European. În virtutea practicii în vigoare, reprezentanții Guvernului Croației, ai statului care deține președinția în exercițiu a UE și ai Comisiei sunt invitați să intervină în cadrul reuniunilor Comisiei parlamentare mixte.

Sections
Membri
Twin delegation
General documents