Sedmi parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov delegacij
Delegacije
Šesti parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov delegacij (6. zak. obdobje)
Delegacije za evropske države (6. zak. obdobje)
Delegacije za neevropske države (6. zak. obdobje)
Drugo
Iskanje dokumentov
Prejšnje delegacije
EU-Hrvaška

Dokumenti s plenarnih zasedanjDokumenti s plenarnih zasedanj
Posnetki plenarnih razpravPosnetki plenarnih razprav
PredsednikPredsednik
Generalni sekretarGeneralni sekretar
Kmalu v odborihKmalu v odborih
Think TankThink Tank

Drugo 
D-HR

EU-Hrvaška

Hrvaška

Arhivirano 1. julija 2013. Te strani se ne posodabljajo več.


Predstavitev in pristojnosti

Evropske skupnosti in njihove države članice so 29. oktobra 2001 v Luksemburgu sklenile stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Hrvaško.

Ta predstavlja zavezo podpisnic, da se po prehodnem obdobju formalno povežejo z EU. Stabilizacijsko-pridružitveni postopek, začet leta 1999 po koncu kosovskega konflikta, je glavni prispevek EU k politični in gospodarski obnovi držav zahodnega Balkana, katerega cilj je v doglednem času vključitev teh držav v EU.

Evropski parlament je 10. marca 2004 in 14. septembra 2004, pred začetkom veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (1. februarja 2005), ob začetku svojega 6. sklica sklenil, da ustanovi delegacijo v skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška. Člen 9 tega sporazuma celo določa: „Politični dialog na parlamentarni ravni se odvija v okviru parlamentarnega odbora za stabilizacijo in pridružitev /…/“
Hrvaška je formalno zaprosila za vstop v Evropsko unijo februarja 2003. Pristopna pogajanja so se začela oktobra 2005 po pritrdilnem mnenju Komisije in po soglasnem sklepu Sveta za splošne zadeve v Luxembourgu (3. oktobra 2005).
Skupni parlamentarni odbor EU-Hrvaška sestavlja enako število poslancev EP in hrvaškega parlamenta (sabora). Odbor zaseda dvakrat na leto, enkrat na Hrvaškem in enkrat v enem od krajev dela Evropskega parlamenta. V skladu s sedanjo prakso so predstavniki hrvaške vlade, predsedujoče države EU ter Komisije vabljeni k sodelovanju na sejah skupnega parlamentarnega odbora.

Sections
Člani
Twin delegation
General documents