Мултимедия според разискването

Четвъртък, 16 Януари 2020 г.

09:00 - 09:00

Ewa Kopacz

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

09:00:32

Край

09:00:41

09:00 - 09:00 Откриване на заседанието