Мултимедия според разискването

Понеделник, 9 Март 2020 г.

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:23

Начало

17:06:25

Край

17:06:48

17:06 - 17:07 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:49

Начало

17:06:40

Край

17:07:29

17:07 - 17:08 Откриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:47

Начало

17:07:17

Край

17:08:04

17:07 - 17:08 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

17:07:52

Край

17:08:18

17:08 - 17:08 Състав на Парламента: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:59

Начало

17:08:10

Край

17:09:09

17:09 - 17:09 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:36

Начало

17:08:55

Край

17:09:31

17:09 - 17:10 Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:54

Начало

17:09:21

Край

17:10:15

17:10 - 17:10 Ред на работа

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:06:19

Начало

17:10:02

Край

17:16:21

17:16 - 17:16 Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:40

Начало

17:15:56

Край

17:16:36

17:16 - 17:16 Закриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

17:16:25

Край

17:16:36

17:16 - 17:16 Закриване на годишната сесия

David Maria Sassoli

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

17:16:30

Край

17:16:41

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.