Търсене

Сряда, 17 юни 2020 г. - Петък, 19 юни 2020 г. Брюксел

Сряда, 27 Май 2020 г. Брюксел

Сряда, 13 май 2020 г. - Петък, 15 май 2020 г. Брюксел

Четвъртък, 16 април 2020 г. - Петък, 17 април 2020 г. Брюксел

Четвъртък, 26 Март 2020 г. Брюксел

Понеделник, 9 март 2020 г. - Вторник, 10 март 2020 г. Брюксел

Понеделник, 9 Март 2020 г.

Вторник, 10 Март 2020 г.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.