Търсене

Четвъртък, 26 Март 2020 г. Брюксел

Понеделник, 9 март 2020 г. - Вторник, 10 март 2020 г. Брюксел

Понеделник, 9 Март 2020 г.

Вторник, 10 Март 2020 г.

Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Четвъртък, 13 февруари 2020 г. Страсбург

Сряда, 29 януари 2020 г. - Четвъртък, 30 януари 2020 г. Брюксел

Понеделник, 13 януари 2020 г. - Четвъртък, 16 януари 2020 г. Страсбург

Понеделник, 16 декември 2019 г. - Четвъртък, 19 декември 2019 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.