Търсене

Понеделник, 13 януари 2020 г. - Четвъртък, 16 януари 2020 г. Страсбург

Понеделник, 16 декември 2019 г. - Четвъртък, 19 декември 2019 г. Страсбург

Сряда, 11 Декември 2019 г. Брюксел

Сряда, 11 Декември 2019 г.

Понеделник, 25 ноември 2019 г. - Четвъртък, 28 ноември 2019 г. Страсбург

Сряда, 13 ноември 2019 г. - Четвъртък, 14 ноември 2019 г. Брюксел

Понеделник, 21 октомври 2019 г. - Четвъртък, 24 октомври 2019 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.