Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Малките и средните предприятия и кризата, породена от вируса COVID-19

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-001752/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Radan Kanev

22-03-2020 P-001752/2020

  Issuance of Eurobonds and economic implications of the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-001748/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

20-03-2020 P-001748/2020

  Support for companies and workers affected by the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001741/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

20-03-2020 P-001741/2020

  Protecting the most vulnerable against COVID-19

Priority question for written answer P-001732/2020
to the Commission
Rule 138
Ska Keller

20-03-2020 P-001732/2020

  Impact of the coronavirus epidemic on the road transport sector and the mobility package

Priority question for written answer P-001721/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

19-03-2020 P-001721/2020

  Suspension of crossborder animal transport as a measure against Coronavirus

Priority question for written answer P-001712/2020
to the Commission
Rule 138
Anja Hazekamp

19-03-2020 P-001712/2020

  Ensuring that EU telecommunication infrastructure remains fully operational

Priority question for written answer P-001708/2020
to the Commission
Rule 138
Anna-Michelle Asimakopoulou

19-03-2020 P-001708/2020

Подкрепа от ЕС за държавите от Източните Балкани в борбата срещу коронавирус

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-001699/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk

18-03-2020 P-001699/2020

  Implementing EU co-funded and funded projects in the context of the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001695/2020
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut

18-03-2020 P-001695/2020

  COVID-19 outbreak – shortages in medical supplies

Priority question for written answer P-001672/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Simon

18-03-2020 P-001672/2020

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)