Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Labelling of products from Israeli settlements

Priority question for written answer P-000918/2020
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher

17-02-2020 P-000918/2020

  Price increase of the national football stadium in Slovakia

Priority question for written answer P-000914/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca

17-02-2020 P-000914/2020

  Romania – Assessment of programmes and 2019 performance framework for 2014-2020 programming period – Articles 21, 52 and 53 of Regulation (EU) No 1303/2013

Priority question for written answer P-000900/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

14-02-2020 P-000900/2020

  Educating Catalan speakers to speak Catalan, and not Spanish, to foreigners in Catalonia

Priority question for written answer P-000886/2020
to the Commission
Rule 138
Maite Pagazaurtundúa

13-02-2020 P-000886/2020

  Migration crisis and the requisitioning of buildings in Greece

Priority question for written answer P-000875/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-02-2020 P-000875/2020

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Visa policy for human rights defenders

Priority question for written answer P-000850/2020
to the Commission
Rule 138
Hannah Neumann

12-02-2020 P-000850/2020

  Incorrect indication of country of origin on fruit and vegetables in shops from the Biedronka chain

Priority question for written answer P-000840/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

12-02-2020 P-000840/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)