Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Proposed merger between PSA and FCA and Commission response

Priority question for written answer P-003857/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

30-06-2020 P-003857/2020

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  VAT treatment of Irish public transport providers

Question for written answer E-003728/2020
to the Commission
Rule 138
Clare Daly (GUE/NGL)

23-06-2020 E-003728/2020

  Turkish Government moves to turn Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003705/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003705/2020

  Protecting Macedonian wines as Greek Protected Geographical Indication (PGI) wines

Priority question for written answer P-003679/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

19-06-2020 P-003679/2020

  Consolidation following the COVID-19 crisis

Question for written answer E-003687/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

19-06-2020 E-003687/2020

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.