Сряда, 8 Юли 2020 г. - Петък, 10 Юли 2020 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

10-03-2020 A9-0081/2020 2019/2126(INI)
BUDG

David CORMAND

Списък на гласуванията :   [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.