На живо

от 19 до 23 октомври 2020 г. / / Брюксел

Понеделник, 19 Октомври 2020 г. - Петък, 23 Октомври 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 19 Октомври 2020 г.

Доклади

Single votes

Single votes

Списък на гласуванията : 

 

Decisions on the discharge

CONT

Бюджетен контрол

Списък на гласуванията : 

  [discharge]

L-category vehicles

A9-0190/2020

GRAPINI

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

EGF/ES/Galicia

A9-0192/2020

HAYER

Бюджети

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [budget]

Вторник, 20 Октомври 2020 г.

Доклади

Final votes - Third voting session

Final votes - Third voting session

Списък на гласуванията : 

 

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Списък на гласуванията : 

 

NPT review process

A9-0020/2020

MIKSER

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

PESCO

A9-0165/2020

SIKORSKI

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Moldova

A9-0166/2020

TUDORACHE

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Belarus

A9-0167/2020

AUŠTREVIČIUS

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: fundamental rights issues

A9-0172/2020

PEETERS

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Intellectual property rights

A9-0176/2020

SÉJOURNÉ

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Digital Services Act

A9-0177/2020

WÖLKEN

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Civil liability

A9-0178/2020

VOSS

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: Single Market

A9-0181/2020

AGIUS SALIBA

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Списък на гласуванията : 

 REVISED VERSION [init.]

AI: Ethical aspects

A9-0186/2020

GARCÍA DEL BLANCO

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Discharge: EESC

A9-0188/2020

ZDECHOVSKÝ

Бюджетен контрол

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [discharge]

Discharge: European Council and Council

A9-0189/2020

ZDECHOVSKÝ

Бюджетен контрол

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [discharge]

Сряда, 21 Октомври 2020 г.

Доклади

Final votes - Third voting session

Final votes - Third voting session

Списък на гласуванията : 

 

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Списък на гласуванията : 

 

CAP: Strategic Plans

A8-0200/2019

JAHR

Земеделие и развитие на селските райони

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

Deforestation

A9-0179/2020

BURKHARDT

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Euro area 2020

A9-0183/2020

DOBREV

Заетост и социални въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Euro area 2020

A9-0193/2020

SCHUSTER

Икономически и парични въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Предложения за резолюции

Education

B9-0338/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Visa reciprocity

B9-0339/2020

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Четвъртък, 22 Октомври 2020 г.

Доклади

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Списък на гласуванията : 

 

Common agricultural policy

A8-0199/2019

MÜLLER

Земеделие и развитие на селските райони

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/3 [***I]

CAP: Strategic Plans

A8-0200/2019

JAHR

Земеделие и развитие на селските райони

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

Gender Equality

A9-0145/2020

URTASUN

Права на жените и равенство между половете

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Петък, 23 Октомври 2020 г.

Доклади

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Списък на гласуванията : 

 

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Списък на гласуванията : 

 

Agricultural products

A8-0198/2019

ANDRIEU

Земеделие и развитие на селските райони

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/3 [***I]

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи