Multimedia podle rozpravy

Středa 13. května 2020

13:14 - 13:18 Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 - Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy

Charles Michel

Za: : EurCouncil

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

13:14:53

Konec

13:15:15

Manfred Weber

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

13:15:11

Konec

13:15:23

Iratxe García Pérez

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:15:20

Konec

13:15:35

Dacian Cioloş

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:15:29

Konec

13:15:45

Ursula von der Leyen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:00:40

Začátek

13:15:43

Konec

13:16:23

Tom Vandendriessche

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

13:16:16

Konec

13:18:03

15:03 - 15:03

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:03:10

Konec

15:03:18

15:03 - 15:03 Pokračování zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

15:03:12

Konec

15:03:18

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

15:03:18

Konec

15:03:37

15:03 - 15:03 Zahájení zasedání

15:03 - 15:07 Prohlášení předsednictví

15:03 - 15:07

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:03:22

Začátek

15:03:38

Konec

15:07:00

15:07 - 15:07 Sdělení předsednictví

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

15:07:01

Konec

15:07:28

15:07 - 15:09 Oznámení

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

15:07:29

Konec

15:09:17

15:07 - 15:12

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:04:45

Začátek

15:07:29

Konec

15:12:14

15:07 - 15:15 Schválení zápisů z předchozích zasedání

Thomas Waitz

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

15:09:50

Konec

15:10:22

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

15:10:22

Konec

15:10:23

Thomas Waitz

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

15:10:23

Konec

15:11:00

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

15:11:00

Konec

15:12:14

Jörg Meuthen

Za: : ID

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

15:12:15

Konec

15:14:23

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

15:14:23

Konec

15:15:23

15:15 - 15:15

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

15:15:01

Konec

15:15:23

15:15 - 15:15 Termíny dílčích zasedání

15:15 - 15:15 Oprava (článek 241 jednacího řádu)

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

15:15:23

Konec

15:15:51

15:15 - 15:16

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

15:15:51

Konec

15:16:43

15:16 - 15:17 Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

15:16:43

Konec

15:17:12

15:17 - 15:24 Plán práce

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:07:27

Začátek

15:17:12

Konec

15:24:39

15:24 - 15:31

Clare Daly

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

15:24:40

Konec

15:25:49

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:02:14

Začátek

15:24:40

Konec

15:26:54

Adrián Vázquez Lázara

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

15:26:54

Konec

15:28:55

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:02:11

Začátek

15:28:54

Konec

15:31:05

16:02 - 16:02

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

16:02:40

Konec

16:02:42

16:02 - 16:02 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

16:02:40

Konec

16:02:42

16:02 - 18:57 Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 - Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy

Charles Michel

Za: : EurCouncil

Délka vystoupení

00:12:51

Začátek

16:02:47

Konec

16:15:38

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

16:15:38

Konec

16:15:40

Ursula von der Leyen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:12:47

Začátek

16:15:40

Konec

16:28:27

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

16:28:27

Konec

16:28:40

Manfred Weber

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:05:30

Začátek

16:28:40

Konec

16:34:10

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

16:34:10

Konec

16:34:16

Iratxe García Pérez

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:04:28

Začátek

16:34:16

Konec

16:38:44

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

16:38:44

Konec

16:38:49

Dacian Cioloş

Za: : au nom du groupe Renew

Délka vystoupení

00:04:20

Začátek

16:38:50

Konec

16:43:10

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:43:10

Konec

16:43:11

Tom Vandendriessche

Za: : au nom du groupe ID

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

16:43:20

Konec

16:44:50

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:44:50

Konec

16:44:51

Philippe Lamberts

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:03:22

Začátek

16:45:00

Konec

16:48:22

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:48:22

Konec

16:48:23

Johan Van Overtveldt

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:02:28

Začátek

16:48:28

Konec

16:50:56

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:50:56

Konec

16:50:57

Martin Schirdewan

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:04:19

Začátek

16:51:02

Konec

16:55:21

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:55:21

Konec

16:55:22

Fabio Massimo Castaldo

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

16:55:28

Konec

16:56:46

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:56:46

Konec

16:56:47

Charles Michel

Za: : Conseil européen

Délka vystoupení

00:02:40

Začátek

16:56:47

Konec

16:59:27

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

16:59:27

Konec

16:59:28

Siegfried Mureşan

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

16:59:34

Konec

17:01:32

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:01:32

Konec

17:01:33

Ismail Ertug

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

17:01:41

Konec

17:03:15

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:03:15

Konec

17:03:16

Luis Garicano

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:15

Začátek

17:03:25

Konec

17:05:40

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:05:40

Konec

17:05:41

Francesca Donato

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

17:05:47

Konec

17:07:37

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:07:37

Konec

17:07:38

Bas Eickhout

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:02:23

Začátek

17:07:43

Konec

17:10:06

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:10:06

Konec

17:10:07

Carlo Fidanza

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

17:10:11

Konec

17:11:23

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:11:23

Konec

17:11:24

Younous Omarjee

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

17:11:29

Konec

17:13:20

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:13:20

Konec

17:13:21

Carles Puigdemont i Casamajó

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:20

Začátek

17:13:21

Konec

17:14:41

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:14:41

Konec

17:14:42

Markus Ferber

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

17:14:47

Konec

17:16:33

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:16:33

Konec

17:16:34

Eider Gardiazabal Rubial

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

17:16:42

Konec

17:18:26

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:18:26

Konec

17:18:27

Stéphane Séjourné

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

17:18:36

Konec

17:20:56

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:20:56

Konec

17:20:57

Joachim Kuhs

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

17:21:06

Konec

17:22:24

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:22:24

Konec

17:22:25

Rasmus Andresen

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

17:22:28

Konec

17:23:35

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:23:35

Konec

17:23:36

Bogdan Rzońca

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

17:23:44

Konec

17:24:56

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:24:56

Konec

17:24:57

Elena Kountoura

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

17:25:03

Konec

17:26:22

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:26:22

Konec

17:26:23

Tiziana Beghin

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

17:26:31

Konec

17:28:07

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:28:07

Konec

17:28:08

Angelika Niebler

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

17:28:08

Konec

17:30:02

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:30:02

Konec

17:30:03

Jonás Fernández

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

17:30:07

Konec

17:31:41

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:31:41

Konec

17:31:42

Guy Verhofstadt

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:27

Začátek

17:31:42

Konec

17:34:09

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:34:09

Konec

17:34:10

Antonio Maria Rinaldi

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

17:34:14

Konec

17:36:07

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:36:07

Konec

17:36:08

David Cormand

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

17:36:14

Konec

17:37:25

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:37:25

Konec

17:37:26

Angel Dzhambazki

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

17:37:30

Konec

17:38:48

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:38:48

Konec

17:38:49

Marc Botenga

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

17:38:57

Konec

17:40:00

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:40:00

Konec

17:40:01

Antoni Comín i Oliveres

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

17:40:01

Konec

17:41:58

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:41:58

Konec

17:41:59

Andor Deli

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

17:42:08

Konec

17:43:46

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:43:46

Konec

17:43:47

Paul Tang

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

17:43:53

Konec

17:44:54

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:44:54

Konec

17:44:55

Moritz Körner

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

17:45:00

Konec

17:46:18

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

17:46:18

Konec

17:46:31

Thierry Mariani

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

17:46:26

Konec

17:47:29

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

17:47:26

Konec

17:47:42

Henrike Hahn

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

17:47:35

Konec

17:48:41

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:48:41

Konec

17:48:42

Zbigniew Kuźmiuk

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

17:48:48

Konec

17:50:00

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

17:50:00

Konec

17:50:01

Dolors Montserrat

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

17:50:09

Konec

17:51:53

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

17:51:53

Konec

17:52:03

Brando Benifei

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

17:52:03

Konec

17:53:21

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

17:53:21

Konec

17:53:30

Olivier Chastel

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:01:20

Začátek

17:53:30

Konec

17:54:50

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

17:54:50

Konec

17:54:56

Isabella Tovaglieri

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:24

Začátek

17:54:56

Konec

17:56:20

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

17:56:20

Konec

17:56:26

Ernest Urtasun

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:21

Začátek

17:56:26

Konec

17:57:47

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

17:57:47

Konec

17:57:52

Bert-Jan Ruissen

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

17:57:52

Konec

17:59:09

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

17:59:09

Konec

17:59:13

François-Xavier Bellamy

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

17:59:13

Konec

18:00:40

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

18:00:40

Konec

18:00:47

Kathleen Van Brempt

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

18:00:47

Konec

18:02:02

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

18:02:02

Konec

18:02:06

Nils Torvalds

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:01:24

Začátek

18:02:06

Konec

18:03:30

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

18:03:30

Konec

18:03:35

Philippe Olivier

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

18:03:35

Konec

18:05:04

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

18:05:04

Konec

18:05:08

Alexandra Geese

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

18:05:08

Konec

18:06:08

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

18:06:08

Konec

18:06:15

Anna Zalewska

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

18:06:15

Konec

18:07:29

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

18:07:29

Konec

18:07:36

Maria Spyraki

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

18:07:36

Konec

18:09:32

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

18:09:32

Konec

18:09:37

Pierre Larrouturou

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

18:09:37

Konec

18:10:48

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

18:10:48

Konec

18:10:56

Ondřej Kovařík

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

18:10:56

Konec

18:12:14

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

18:12:14

Konec

18:12:22

Paolo Borchia

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

18:12:22

Konec

18:13:55

Pedro Silva Pereira

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

18:13:55

Konec

18:14:00

Thomas Waitz

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

18:14:00

Konec

18:15:03

Pedro Silva Pereira

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

18:15:03

Konec

18:15:11

Charlie Weimers

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

18:15:11

Konec

18:16:15

Pedro Silva Pereira

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

18:16:15

Konec

18:16:23

Andrey Kovatchev

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

18:16:23

Konec

18:17:50

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

18:17:50

Konec

18:17:56

Nils Ušakovs

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:23

Začátek

18:17:56

Konec

18:19:19

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

18:19:19

Konec

18:19:25

Nicola Danti

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

18:19:25

Konec

18:20:34

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

18:20:34

Konec

18:20:41

Lars Patrick Berg

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

18:20:41

Konec

18:21:53

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

18:21:53

Konec

18:21:58

Andżelika Anna Możdżanowska

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

18:21:58

Konec

18:23:15

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

18:23:15

Konec

18:23:20

Herbert Dorfmann

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:23

Začátek

18:23:20

Konec

18:24:43

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

18:24:43

Konec

18:24:50

Javier Moreno Sánchez

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

18:24:50

Konec

18:26:04

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

18:26:04

Konec

18:26:12

Lídia Pereira

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

18:26:12

Konec

18:27:19

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:27:19

Konec

18:27:20

Giuseppe Ferrandino

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

18:27:29

Konec

18:28:46

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:28:46

Konec

18:28:47

Tomas Tobé

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

18:28:49

Konec

18:29:54

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:29:54

Konec

18:29:55

Agnes Jongerius

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

18:29:58

Konec

18:31:15

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:31:15

Konec

18:31:16

Benoît Lutgen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

18:31:24

Konec

18:32:38

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:32:38

Konec

18:32:39

Pedro Marques

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

18:32:41

Konec

18:33:50

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

18:33:50

Konec

18:34:11

Evelyn Regner

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:21

Začátek

18:34:11

Konec

18:35:32

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:35:32

Konec

18:35:33

Riho Terras

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

18:35:36

Konec

18:37:02

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:37:02

Konec

18:37:03

Łukasz Kohut

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

18:37:10

Konec

18:38:22

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:38:22

Konec

18:38:23

David Casa

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:08

Začátek

18:38:25

Konec

18:39:33

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:39:33

Konec

18:39:34

Elena Yoncheva

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:10

Začátek

18:39:40

Konec

18:40:50

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:40:50

Konec

18:40:51

Pernille Weiss

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:20

Začátek

18:40:53

Konec

18:42:13

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:42:13

Konec

18:42:14

Pedro Silva Pereira

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

18:42:20

Konec

18:43:35

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

18:43:35

Konec

18:43:36

David McAllister

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

18:43:42

Konec

18:45:07

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

18:45:07

Konec

18:45:33

Maroš Šefčovič

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:07:56

Začátek

18:45:33

Konec

18:53:29

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

18:53:29

Konec

18:53:38

Nikolina Brnjac

Za: : CouncilMember

Délka vystoupení

00:03:04

Začátek

18:53:38

Konec

18:56:42

Rainer Wieland

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

18:56:45

Konec

18:57:02

19:44 - 19:44

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

19:44:32

Konec

19:44:39

19:44 - 19:44 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

19:44:39

Konec

19:44:49

19:44 - 19:45 Členství v politických skupinách

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

19:44:49

Konec

19:45:05

19:45 - 19:49

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:04:34

Začátek

19:45:05

Konec

19:49:39

19:49 - 19:51

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

19:49:39

Konec

19:51:14

19:51 - 19:51 Vysvětlení hlasování

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

19:51:14

Konec

19:51:19

19:51 - 19:51 Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

19:51:19

Konec

19:51:23

19:51 - 19:51 Pořad jednání příštího zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:03

Začátek

19:51:23

Konec

19:51:26

Právní upozornění

předcházející rozpravy

Texty se zveřejňují až poté, co byly zpracovány oddělením příslušným pro přepisy zasedání. Z provozních důvodů neodpovídá pořadí, v němž jsou texty zveřejňovány, vždy pořadí, v němž byly projevy předneseny na plenárním zasedání.