Příjem a registrace úředních dokumentů

Dokumenty uvedené v tomto oddíle byly získány a úředně zaregistrovány v souladu s některými ustanoveními Smlouvy, jednacího řádu či finančního nařízení týkajícími se informací Evropského parlamentu.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014