Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  VP/HR - Acts of provocation by Turkey and encroachments on Greek and Cypriot (European) borders

Question for written answer P-002855/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

18-09-2019 P-002855/2019

  Commission support for Irish road hauliers affected by a no-deal Brexit

Question for written answer P-002844/2019
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

18-09-2019 P-002844/2019

  Information regarding agreement between Federpesca Mazara and the Libyan Military Investment and Public Works Authority

Question for written answer P-002799/2019
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (NI)

17-09-2019 P-002799/2019

  Penalties imposed on the Hungarian Government in connection with cohesion policy

Question for written answer P-002798/2019
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

17-09-2019 P-002798/2019

  Uncontrolled proliferation of the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) affecting crops in northern Italy

Question for written answer P-002791/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID), Marco Campomenosi (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Lucia Vuolo (ID), Angelo Ciocca (ID), Marco Zanni (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Dreosto (ID), Matteo Adinolfi (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Simona Baldassarre (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Massimo Casanova (ID), Alessandra Basso (ID), Annalisa Tardino (ID), Susanna Ceccardi (ID), Luisa Regimenti (ID)

17-09-2019 P-002791/2019

  Respecting all EU official languages

Question for written answer P-002781/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

13-09-2019 P-002781/2019

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Otázka k písemnému zodpovězení P-002703/2019
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)