Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  The situation of people with disabilities on the labour market

Question for written answer P-003592/2019
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

04-11-2019 P-003592/2019

  Reducing environmental pollution in highly industrialised regions

Question for written answer P-003590/2019
to the Commission
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

04-11-2019 P-003590/2019

  Standstill air-conditioning in European trucks

Question for written answer P-003571/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

31-10-2019 P-003571/2019

  Transparency regarding free trade negotiations with the US

Question for written answer P-003561/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

31-10-2019 P-003561/2019

  Proposal to unfreeze the proceeds of economic crime after 18 months

Question for written answer P-003560/2019
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

31-10-2019 P-003560/2019

  Use of the EU's Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer P-003559/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

30-10-2019 P-003559/2019

  Recognition of multiple chemical sensitivity

Question for written answer P-003556/2019
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE)

30-10-2019 P-003556/2019

  Commission authorisation to install backup generators on the island of Menorca

Question for written answer P-003546/2019
to the Commission
Rule 138
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

30-10-2019 P-003546/2019

  Regulation of online gambling and betting shops

Question for written answer P-003545/2019
to the Commission
Rule 138
Adriana Maldonado López (S&D)

30-10-2019 P-003545/2019

  New European Data Protection Supervisor

Question for written answer P-003528/2019
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

29-10-2019 P-003528/2019

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)