Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Censorship of content in public media – Trójka radio and ‘Twój ból jest lepszy niż mój’.

Priority question for written answer P-003052/2020
to the Council
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

18-05-2020 P-003052/2020

  The process to harmonise direct payments during the CAP transitional period

Priority question for written answer P-003045/2020
to the Commission
Rule 138
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-05-2020 P-003045/2020

  Compatibility with EU law of introducing reporting obligations for companies in receipt of state relief

Priority question for written answer P-003038/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL)

18-05-2020 P-003038/2020

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000038/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18-05-2020 O-000038/2020

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000037/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18-05-2020 O-000037/2020

  Timeline and procedure for R&I partnerships

Priority question for written answer P-002993/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

14-05-2020 P-002993/2020

  Student detainees in Iran

Priority question for written answer P-002992/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Radosław Sikorski (PPE)

14-05-2020 P-002992/2020

  Brazil’s provisional legislative measure 910 – privatisation of 65 million hectares of Amazon land – and its consequences

Priority question for written answer P-002987/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Isabel Santos (S&D)

14-05-2020 P-002987/2020

  Measures to stabilise the beef market necessitated by the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-002976/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

14-05-2020 P-002976/2020

  Follow up to Written Questions E-000283/2020, E-000846/2020 and E-000981/2020: Google’s acquisition of Fitbit may harm consumers and hinder innovation, says EU consumer group

Priority question for written answer P-002969/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram (S&D)

14-05-2020 P-002969/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)