Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Impact of coronavirus pandemic on employment market

Priority question for written answer P-001967/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Tomac

31-03-2020 P-001967/2020

  Human rights and the plight of refugees in the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001950/2020
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska

31-03-2020 P-001950/2020

  Free access to European standards

Priority question for written answer P-001934/2020
to the Commission
Rule 138
Marc Angel

30-03-2020 P-001934/2020

  Repatriation of EU nationals due to COVID-19

Priority question for written answer P-001924/2020
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides

28-03-2020 P-001924/2020

  Health and environmental impacts of the Turów opencast lignite mine

Priority question for written answer P-001910/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Cavazzini

27-03-2020 P-001910/2020

  Protecting the homeless during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001890/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Stability and Growth Pact and EU Member State responses to COVID-19

Priority question for written answer P-001869/2020
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace

25-03-2020 P-001869/2020

  Consequences of the Covid-19 health crisis for the agricultural and agri-food sectors

Priority question for written answer P-001850/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

25-03-2020 P-001850/2020

  Parliament’s right of initiative

Priority question for written answer P-001839/2020
to the Commission
Rule 138
Gabriele Bischoff

25-03-2020 P-001839/2020

  Coronavirus pandemic and the US Defence Production Act

Priority question for written answer P-001831/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

24-03-2020 P-001831/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)