Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Commissioner Breton’s comments at the SEDE Subcommittee

Priority question for written answer P-004070/2020
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

08-07-2020 P-004070/2020

  Supplementary question: Admissibility of excluding border workers from the TOZO bridging scheme for the self-employed

Priority question for written answer P-004040/2020
to the Commission
Rule 138
Jeroen Lenaers (PPE)

08-07-2020 P-004040/2020

Vyvolávat strach z používání hotovosti je fake news

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000047/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, Annalisa Tardino
za skupinu ID

08-07-2020 O-000047/2020

  Romanians travelling to Greece

Priority question for written answer P-004023/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

07-07-2020 P-004023/2020

  Integration of the Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics project into the Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium Framework

Priority question for written answer P-004017/2020
to the Commission
Rule 138
Dragoș Pîslaru (Renew)

07-07-2020 P-004017/2020

  State of play of the Council negotiations on the regulation on the protection of the Union’s budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States.

Question for oral answer O-000046/2020
to the Council
Rule 136
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)

07-07-2020 O-000046/2020

  Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union

Priority question for written answer P-004001/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

  Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003959/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)