Nová komplexní strategie EU-Afrika

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000007/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

23-01-2020 O-000007/2020

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000006/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

22-01-2020 O-000006/2020

Aktualizovaná strategie pro biohospodářství – Udržitelné biohospodářství pro Evropu

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000005/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

20-01-2020 O-000005/2020

Strategie EU pro mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000004/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
za skupinu PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Malé a střední podniky a lepší právní úprava

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000003/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
za skupinu PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000002/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucy Nethsingha
za Výbor pro právní záležitosti

06-01-2020 O-000002/2020

Krize dostupnosti vody v Bulharsku

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000001/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000048/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

12-12-2019 O-000048/2019

Univerzální nabíječka pro mobilní radiová zařízení

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000047/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
za skupinu PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením po roce 2020

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000046/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
za skupinu PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (38). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.