Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000038/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18-05-2020 O-000038/2020

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000037/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18-05-2020 O-000037/2020

Posouzení kvality odpovědí na otázky k písemnému zodpovězení ze strany Komise

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000036/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Christine Anderson
za skupinu ID

08-05-2020 O-000036/2020

Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000035/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Younous Omarjee
za Výbor pro regionální rozvoj

08-05-2020 O-000035/2020

Fungování Světové zdravotnické organizace (WHO) během epidemie Covid-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000034/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Marco Campomenosi
za skupinu ID

27-04-2020 O-000034/2020

Fungování Světové zdravotnické organizace (WHO) během epidemie Covid-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000033/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Marco Campomenosi
za skupinu ID

27-04-2020 O-000033/2020

Používání aplikací pro sledování kontaktů v rámci boji proti koronaviru

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000032/2020/rev.2
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
za skupinu Renew

16-04-2020 O-000032/2020

Používání aplikací pro sledování kontaktů v rámci boji proti koronaviru

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000031/2020/rev.2
Radě
článek 136 jednacího řádu
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
za skupinu Renew

16-04-2020 O-000031/2020

Plánované škrty v rozpočtu POSEI

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000030/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sandra Pereira, João Ferreira, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Fernando López Aguilar, Radan Kanev, Gabriel Mato, Inma Rodríguez-Piñero, Pernando Barrena Arza, François Alfonsi, Niyazi Kizilyürek, Robert Hajšel, François-Xavier Bellamy, Marisa Matias, José Gusmão, Cláudia Monteiro de Aguiar, Álvaro Amaro, Nuno Melo, Maria da Graça Carvalho, Sara Cerdas, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Tudor Ciuhodaru, Nora Mebarek, Viktor Uspaskich, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Clare Daly, Younous Omarjee, Isabel Carvalhais, Aurore Lalucq, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Idoia Villanueva Ruiz, Eric Andrieu, Clara Aguilera, David Cormand, Nathalie Colin-Oesterlé, Marie Toussaint, Cristina Maestre Martín De Almagro, Corina Crețu, Mick Wallace, Irène Tolleret, Francisco Guerreiro, Monika Beňová

06-03-2020 O-000030/2020

Stav jednání Rady o nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000029/2020/rev.5
Radě
článek 136 jednacího řádu
Daniel Freund, Petri Sarvamaa, Katalin Cseh, Alexandra Geese, Terry Reintke, Younous Omarjee, Eider Gardiazabal Rubial, Radan Kanev, Petar Vitanov, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Abir Al-Sahlani, Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Ramona Strugariu, Monika Vana, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel, Eleonora Evi, Anna Júlia Donáth, Michael Bloss, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Pascal Durand, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Markéta Gregorová, Damian Boeselager, Niklas Nienaß, Anna Deparnay-Grunenberg, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Benoît Biteau, Katrin Langensiepen, Sophia in 't Veld

06-03-2020 O-000029/2020

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (36). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.