Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Remarks on the law on the security of Hong Kong presented by the Chinese Communist Party

Priority question for written answer P-003242/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Anna Bonfrisco (ID)

28-05-2020 P-003242/2020

  Mobile and seasonal workers

Priority question for written answer P-003185/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

26-05-2020 P-003185/2020

  Impact of emergency decree on the range of products available from Bulgarian food retailers

Priority question for written answer P-003167/2020
to the Commission
Rule 138
Daniel Caspary (PPE)

25-05-2020 P-003167/2020

  Turkish has turned back an aircraft carrying medical equipment for Cyprus

Priority question for written answer P-003158/2020
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

25-05-2020 P-003158/2020

  Measures to facilitate ship crew changes

Priority question for written answer P-003144/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Kovatchev (PPE)

21-05-2020 P-003144/2020

  Follow-up question on EU funding for SIEMENS (P-000517/2020)

Priority question for written answer P-003137/2020
to the Commission
Rule 138
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

20-05-2020 P-003137/2020

  Support for self-employed and freelance artists in the context of the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-003122/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Asim Ademov (PPE)

20-05-2020 P-003122/2020

  Activation of the European Civil Protection Mechanism by Germany for the evacuation of citizens from third countries

Priority question for written answer P-003118/2020
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia (ID)

20-05-2020 P-003118/2020

  Seasonal workers abroad

Priority question for written answer P-003111/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

20-05-2020 P-003111/2020

  ‘Voluntary’ coronavirus quarantine apps

Priority question for written answer P-003107/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew), Moritz Körner (Renew)

20-05-2020 P-003107/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.