Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Expenditure on EU education programmes against the backdrop of the coronavirus crisis

Priority question for written answer P-002049/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

02-04-2020 P-002049/2020

  COVID-19: vaccination data and exchange of information in the EU

Priority question for written answer P-002044/2020
to the Commission
Rule 138
Giuliano Pisapia

02-04-2020 P-002044/2020

  Spanish citizens stranded in India

Priority question for written answer P-002019/2020
to the Commission
Rule 138
Francisco José Millán Mon

01-04-2020 P-002019/2020

  Impact of the coronavirus on the viability of European physical fashion retailers

Priority question for written answer P-002018/2020
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans

01-04-2020 P-002018/2020

  Reprogramming of resources for the major Metrotranvia project, linking Cosenza, Rende and the University of Calabria

Priority question for written answer P-002009/2020
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara

01-04-2020 P-002009/2020

  COVID-19: digital inclusion and communication

Priority question for written answer P-002005/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho

01-04-2020 P-002005/2020

  Restrictions on trade in medical equipment

Priority question for written answer P-001994/2020
to the Commission
Rule 138
Jörgen Warborn

01-04-2020 P-001994/2020

  Driving and rest periods in road transport

Priority question for written answer P-001986/2020
to the Commission
Rule 138
Izaskun Bilbao Barandica

01-04-2020 P-001986/2020

  Impact of coronavirus pandemic on employment market

Priority question for written answer P-001967/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Tomac

31-03-2020 P-001967/2020

  State aid to airlines and airports in light of the European Green Deal and COVID-19

Priority question for written answer P-001966/2020
to the Commission
Rule 138
Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Daniel Freund, Jutta Paulus, Karima Delli, Tilly Metz, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren

31-03-2020 P-001966/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.