Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Turkish Government moves to turn Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003705/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003705/2020

  Protecting Macedonian wines as Greek Protected Geographical Indication (PGI) wines

Priority question for written answer P-003679/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

19-06-2020 P-003679/2020

  Consolidation following the COVID-19 crisis

Question for written answer E-003687/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

19-06-2020 E-003687/2020

  Request for PAEF-RAM principal and interest repayment moratorium

Priority question for written answer P-003676/2020
to the Commission
Rule 138
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Paulo Rangel (PPE), Álvaro Amaro (PPE)

18-06-2020 P-003676/2020

  Infringement of Birds Directive by Italian regions

Priority question for written answer P-003656/2020
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (NI)

17-06-2020 P-003656/2020

  Chaptalisation and competition

Question for written answer E-003636/2020
to the Commission
Rule 138
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

17-06-2020 E-003636/2020

  Sobrado-Valongo landfill

Priority question for written answer P-003618/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

16-06-2020 P-003618/2020

  BBI and its industrial bioeconomy factories - a threat to the climate and biodiversity

Priority question for written answer P-003616/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

16-06-2020 P-003616/2020

  Digital taxes – trade war

Priority question for written answer P-003594/2020
to the Commission
Rule 138
Cindy Franssen (PPE)

16-06-2020 P-003594/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.