Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Capsules / foil and sparkling-wine bottles

Question for written answer E-004993/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Schneider (PPE)

12-09-2020 E-004993/2020

  Interpretation of the new ban on lead shot by Member States

Priority question for written answer P-004924/2020
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

09-09-2020 P-004924/2020

  EU’s inclusion of Hezbollah on the list of terrorist organisations

Priority question for written answer P-004922/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Frédérique Ries (Renew)

09-09-2020 P-004922/2020

  Possible infringement of European law on the protection of biodiversity following the excavation of marble in the Apuan Alps, Italy

Priority question for written answer P-004921/2020
to the Commission
Rule 138
Alexandra Geese (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE)

09-09-2020 P-004921/2020

  Human rights conditionnality in EU funding to Egypt

Priority question for written answer P-004908/2020
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

08-09-2020 P-004908/2020

Revize nařízení eIDAS a systém jednotného přihlašování

Otázka k písemnému zodpovězení E-004903/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Dita Charanzová (Renew)

08-09-2020 E-004903/2020

  Subsidising Estonia's oil shale industry with co-firing biomass does not merit state aid

Priority question for written answer P-004884/2020
to the Commission
Rule 138
Ville Niinistö (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

07-09-2020 P-004884/2020

  Authorisation of State aid measures in relation to the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-004846/2020
to the Commission
Rule 138
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

07-09-2020 P-004846/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.