Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Human rights in Cuba

Priority question for written answer P-004375/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Guido Reil

12-12-2019 P-004375/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Monitoring the proper use of IPA II funds for Turkey

Priority question for written answer P-004054/2019
to the Commission
Rule 138
Martina Michels

27-11-2019 P-004054/2019

  Violence against women

Question for written answer E-004046/2019
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki

27-11-2019 E-004046/2019

  Turkish military offensive in northern Syria and its consequences for Europe

Priority question for written answer P-004028/2019
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky

26-11-2019 P-004028/2019

  Reform of the FIFA transfer system

Priority question for written answer P-004025/2019
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski, Marc Tarabella

26-11-2019 P-004025/2019

  Capture, sterilisation and release of species included on the list of invasive alien species of Union concern

Question for written answer E-004026/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Fabio Massimo Castaldo

26-11-2019 E-004026/2019

  Damage to the Italian fishing industry due to severe weather

Priority question for written answer P-003976/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte

21-11-2019 P-003976/2019

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.