Živě

od 19. do 23. října 2020 / / Brusel

Pondělí 19. října 2020 - Pátek 23. října 2020

Brusel

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

EDUCATION

VISA

Vyhledávání

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam návrhů usnesení a pozměňovacích návrhů

Návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na plenárním zasedání

V pořadu jednání dílčího zasedání se uvádí, zda po prohlášení Rady, Komise nebo Evropské rady ( ) a otázkách k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi (článek 132článek 136 jednacího řádu) bude následovat hlasování o návrhu usnesení. Přijetím usnesení mohou být ukončeny mimo jiné rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144). Tyto texty obvykle předkládá výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.