Středa 29. ledna 2020 - Čtvrtek 30. ledna 2020

Brusel

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

DELEGATED_ACTS

EQUAL_OPPS

NÁVRH USNESENÍ o rozdílu v odměňování žen a mužů

22-01-2020 B9-0069/2020

skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR)

NÁVRH USNESENÍ o rozdílech v odměňování žen a mužů

22-01-2020 B9-0073/2020
 •  
 •  
 •  
 •  

NÁVRH USNESENÍ o rozdílech v odměňování žen a mužů

22-01-2020 B9-0083/2020

skupina Identita a demokracie (ID)

NÁVRH USNESENÍ o rozdílech v odměňování žen a mužů

22-01-2020 B9-0084/2020
 •  
 •  

INDIA

  MOTION FOR A RESOLUTION on India's Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0077/2020

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

  MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0078/2020

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (PPE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0079/2020

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

  MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0080/2020

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance (Verts/ALE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0081/2020

skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR)

  MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019

22-01-2020 B9-0082/2020

skupina Renew Europe (Renew)

TELECOMMUNICATION

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22-01-2020 B9-0070/2020

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (PPE)

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22-01-2020 B9-0072/2020

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22-01-2020 B9-0074/2020

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance (Verts/ALE)

NÁVRH USNESENÍ o jednotné nabíječce podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice o rádiových zařízeních

22-01-2020 B9-0075/2020

skupina Renew Europe (Renew)

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22-01-2020 B9-0076/2020

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22-01-2020 B9-0085/2020

skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR)

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on a common charger for mobile radio equipment

27-01-2020 RC-B9-0070/2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vyhledávání

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam návrhů usnesení a pozměňovacích návrhů

Návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na plenárním zasedání

V pořadu jednání dílčího zasedání se uvádí, zda po prohlášení Rady, Komise nebo Evropské rady ( ) a otázkách k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi (článek 132článek 136 jednacího řádu) bude následovat hlasování o návrhu usnesení. Přijetím usnesení mohou být ukončeny mimo jiné rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144). Tyto texty obvykle předkládá výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.