Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Eritreji, zejména o případu Dawita Isaaka

07-10-2020 RC-B9-0312/2020
POZM. NÁVRHY

NÁVRH USNESENÍ o udělení Nobelovy ceny míru prezidentovi USA Donaldu Trumpovi

06-10-2020 B9-0336/2020

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam návrhů usnesení a pozměňovacích návrhů

Návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na plenárním zasedání

V pořadu jednání dílčího zasedání se uvádí, zda po prohlášení Rady, Komise nebo Evropské rady ( ) a otázkách k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi (článek 132článek 136 jednacího řádu) bude následovat hlasování o návrhu usnesení. Přijetím usnesení mohou být ukončeny mimo jiné rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144). Tyto texty obvykle předkládá výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.