ZPRÁVA o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

09-12-2019 A9-0049/2019 2019/0817(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

ZPRÁVA o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.