Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ZPRÁVA o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

ZPRÁVA o komplexním evropském přístupu ke skladování energie

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

ZPRÁVA o návrhu, aby byla Helga Bergerová jmenována členkou Účetního dvora

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.