Søg

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - YDERLIGERE MAKROFINANSIEL BISTAND TIL GEORGIEN

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF UDVIKLINGSSAMARBEJDE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - FINANSIERINGSINSTRUMENT TIL FREMME AF DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER PÅ VERDENSPLAN

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF UDVIKLINGSSAMARBEJDE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF SAMARBEJDET MED INDUSTRIALISEREDE LANDE

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - BUSPASSAGERERS RETTIGHEDER

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSNET OG -TJENESTER

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - STATISTIK OVER PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - ULYKKER UNDER PASSAGERTRANSPORT AD SØVEJEN OG INDRE VANDVEJE

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - UNDERSØGELSER AF ULYKKER I SØTRANSPORTSEKTOREN

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Fælles udkast

Opnår Parlamentet og Rådet ikke enighed ved førstebehandlingen eller andenbehandlingen, går sagen videre til forligsbehandling ( art. 76). Når Forligsudvalget, der består af medlemmer fra Rådet og repræsentanter for Parlamentet, ( art. 77), til enighed, godkender det et fælles udkast ( art. 78). Udkastet forelægges derefter til godkendelse for Parlamentet og Rådet (tredjebehandling).