Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Breaches of LGBTI activists’ human rights in Poland

Priority question for written answer P-004522/2020
to the Commission
Rule 138
Sylwia Spurek (S&D)

09-08-2020 P-004522/2020

  Construction of Tesla gigafactory in Grünheide, Brandenburg

Priority question for written answer P-004519/2020
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

07-08-2020 P-004519/2020

  Brexit Fund share by Member State

Question for written answer E-004512/2020
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (GUE/NGL)

06-08-2020 E-004512/2020

  Licensing of Kaftrio for cystic fibrosis sufferers

Question for written answer E-004511/2020
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (GUE/NGL)

06-08-2020 E-004511/2020

Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000050/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Adrián Vázquez Lázara
for Retsudvalget
Evelyn Regner
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

05-08-2020 O-000050/2020

  Lead poisoning in children in the EU and worldwide

Priority question for written answer P-004500/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

04-08-2020 P-004500/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  European Public Prosecutor’s Office budget allocations

Priority question for written answer P-004494/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

04-08-2020 P-004494/2020

  COVID-19 crisis and uniform criteria for travel advice and quarantine rules

Priority question for written answer P-004493/2020
to the Council
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

04-08-2020 P-004493/2020

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 136)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 137)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 138)