Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

EU's handicapstrategi efter 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000046/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
for PPE-Gruppen

10-12-2019 O-000046/2019

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2019/rev.5
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2019/rev.6
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Digital omstilling af sundhed og pleje

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000042/2019/rev.5
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

05-12-2019 O-000042/2019

Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000041/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Monika Hohlmeier
for Budgetkontroludvalget

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Irene Tinagli
for Økonomi- og Valutaudvalget

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 136)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 137)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 138)