Gennemsigtighed i forhåndskøbsaftaler for covid-19-vacciner

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000067/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Nils Torvalds
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Kateřina Konečná, Marc Botenga
for GUE/NGL-Gruppen

20-10-2020 O-000067/2020

På vej mod en ny forbrugerdagsorden efter 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000066/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Anna Cavazzini
for Verts/ALE-Gruppen

13-10-2020 O-000066/2020

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000065/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

06-10-2020 O-000065/2020

Ungarsk indgriben i medierne i Slovenien og Nordmakedonien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000064/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
for S&D-Gruppen

06-10-2020 O-000064/2020

Manglende gennemsigtighed fra de regerende partiers side i krisetider

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000063/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Christine Anderson, Jörg Meuthen
for ID-Gruppen

01-10-2020 O-000063/2020

Beskyttelse af den marine biodiversitet i Antarktis

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000062/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Catherine Chabaud
for Renew-Gruppen

30-09-2020 O-000062/2020

EU's humanitære bistand til flygtninge i lejrene i Tindouf, der drives af Polisario-Fronten

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000061/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Dominique Bilde
for ID-Gruppen

30-09-2020 O-000061/2020

De handelsrelaterede eksterritoriale virkninger af tredjelandes sanktioner

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000060/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Bernd Lange
for Udvalget om International Handel

25-09-2020 O-000060/2020

Styrkelse af ungdomsgarantien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

24-09-2020 O-000059/2020

Styrkelse af ungdomsgarantien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000058/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

24-09-2020 O-000058/2020

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (36) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 132, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.