En EU-strategi for mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige ind til 2030 og derefter

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
for PPE-Gruppen

09-01-2020 O-000004/2020

Små og mellemstore virksomheder og bedre regulering

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000003/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
for PPE-Gruppen

09-01-2020 O-000003/2020

3D-printede ulovlige genstande

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000002/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucy Nethsingha
for Retsudvalget

06-01-2020 O-000002/2020

Vandkrise i Bulgarien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000001/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000048/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Irene Tinagli
for Økonomi- og Valutaudvalget

12-12-2019 O-000048/2019

Universaloplader til mobilt radioudstyr

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000047/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

10-12-2019 O-000047/2019

EU's handicapstrategi efter 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000046/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
for PPE-Gruppen

10-12-2019 O-000046/2019

EU's bestøverinitiativ

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

09-12-2019 O-000045/2019

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2019/rev.5
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2019/rev.6
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

06-12-2019 O-000043/2019

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (38) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 132, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.