Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Commission plans to prevent carbon leakage from the EU economy during the green transition

Priority question for written answer P-003768/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  Repatriation of tourists infected with COVID-19

Priority question for written answer P-003752/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D), Valter Flego (Renew)

24-06-2020 P-003752/2020

  EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya

Priority question for written answer P-003746/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Malik Azmani (Renew)

24-06-2020 P-003746/2020

Et EU-dækkende forbud mod salg af børnesexdukker

Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse P-003718/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Andreas Schieder (S&D), Christel Schaldemose (S&D)

23-06-2020 P-003718/2020

  New COVID-19 outbreak in China

Priority question for written answer P-003714/2020
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri (ID)

22-06-2020 P-003714/2020

Kontakt

Skriftlige forespørgsler

  • Ethvert parlamentsmedlem, enhver politisk gruppe og ethvert parlamentarisk udvalg kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse.
  • Ikkeprioriterede forespørgsler skal besvares inden for en frist på seks uger efter meddelelsen til den pågældende institution.
  • Prioriterede forespørgsler skal besvares inden for en frist på tre uger efter meddelelsen til den pågældende institution. Hvert medlem, hver politisk gruppe og hvert udvalg kan stille én prioriteret forespørgsel én gang om måneden.