Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Amendment to Annex III of Regulation (EC) No. 1925/2006

Priority question for written answer P-004203/2020
to the Commission
Rule 138
Günther Sidl (S&D)

15-07-2020 P-004203/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Proposed merger between PSA and FCA and Commission response

Priority question for written answer P-003857/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

30-06-2020 P-003857/2020

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  EU Emergency Trust Fund for Africa

Question for written answer E-003823/2020
to the Commission
Rule 138
Roman Haider (ID), Georg Mayer (ID)

30-06-2020 E-003823/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

Kontakt

Skriftlige forespørgsler

  • Ethvert parlamentsmedlem, enhver politisk gruppe og ethvert parlamentarisk udvalg kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse.
  • Ikkeprioriterede forespørgsler skal besvares inden for en frist på seks uger efter meddelelsen til den pågældende institution.
  • Prioriterede forespørgsler skal besvares inden for en frist på tre uger efter meddelelsen til den pågældende institution. Hvert medlem, hver politisk gruppe og hvert udvalg kan stille én prioriteret forespørgsel én gang om måneden.