Live

fra den 19. til den 23. oktober 2020 / / Bruxelles

Mandag den 19. oktober 2020 - Fredag den 23. oktober 2020

Bruxelles

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

BETÆNKNING om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

Søg

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Lister over ændringsforslag til betænkninger

Betænkninger

Betænkninger vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg
Forslag til de beslutninger, som de indeholder, behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.