Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

FORSLAG TIL BESLUTNING om styrket militært samarbejde mellem medlemsstaterne i Sahel

16-10-2020 B9-0341/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om beskyttelse af vores økonomi mod udenlandske overtagelser

15-10-2020 B9-0340/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19

13-10-2020 B9-0338/2020
ÆNDRINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

07-10-2020 RC-B9-0317/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

07-10-2020 RC-B9-0312/2020
ÆNDRINGSFORSLAG

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Liste over forslag til beslutninger og ændringsforslag

Forslag til beslutning, der blev sat under afstemning på plenarmødet

Det fremgår af dagsordenen for mødeperioden, om redegørelser fra Rådet, Kommissionen eller Det Europæiske Råd (forretningsordenens artikel 132), og mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen (artikel 136), vil blive efterfulgt af en afstemning om et forslag til beslutning. Også forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144) kan afsluttes med en beslutning. Disse tekster indgives normalt af et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.