Αναζήτηση

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔIΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Επικοινωνία

Κοινά σχέδια

Εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο της πρώτης ή δεύτερης ανάγνωσης, η υπόθεση περνάει στο στάδιο της συνδιαλλαγής ( άρθρο 76). Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από εκπροσώπους του Συμβουλίου και ισάριθμους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου ( άρθρο 77), καταλήξει σε συμφωνία, εγκρίνει ένα κοινό σχέδιο ( άρθρο 78). Το κοινό σχέδιο διαβιβάζεται εν συνεχεία προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (τρίτη ανάγνωση).