Αναζήτηση

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 Βρυξέλλες

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 Βρυξέλλες

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 Βρυξέλλες

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 - Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 Βρυξέλλες

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 Στρασβούργο

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 Βρυξέλλες

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.