Αναζήτηση

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 Βρυξέλλες

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 Βρυξέλλες

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.