Αναζήτηση

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 Στρασβούργο

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 Βρυξέλλες

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 Βρυξέλλες

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 Βρυξέλλες

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 Βρυξέλλες

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.