Ζωντανά

από 29 έως 30 Ιανουαρίου 2020 / / Βρυξέλλες

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020


Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.