Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Προστασία των αστέγων στη διάρκεια της κρίσης του Covid-19

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001890/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Chinese investment in the EU

Priority question for written answer P-001793/2020
to the Commission
Rule 138
Markus Buchheit

23-03-2020 P-001793/2020

  Security threatened by the ‘Health Silk Road’ project

Priority question for written answer P-001768/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Bonfrisco

23-03-2020 P-001768/2020

  Impact of Coronavirus on farming and horticulture

Priority question for written answer P-001767/2020
to the Commission
Rule 138
Bert-Jan Ruissen

23-03-2020 P-001767/2020

  Crisis measures for ornamental horticulture

Priority question for written answer P-001758/2020
to the Commission
Rule 138
Kris Peeters

23-03-2020 P-001758/2020

  Safeguarding the competitiveness of the European airline industry in the wake of the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001755/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz

23-03-2020 P-001755/2020

  SMEs and the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-001752/2020
to the Commission
Rule 138
Radan Kanev

22-03-2020 P-001752/2020

Έκδοση ευρωομολόγου και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001748/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis

20-03-2020 P-001748/2020

  Support for companies and workers affected by the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001741/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

20-03-2020 P-001741/2020

  Protecting the most vulnerable against COVID-19

Priority question for written answer P-001732/2020
to the Commission
Rule 138
Ska Keller

20-03-2020 P-001732/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».