Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Human rights in Cuba

Priority question for written answer P-004375/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Guido Reil

12-12-2019 P-004375/2019

Δηλώσεις πολιτικής μεροληψίας από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004141/2019/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Monitoring the proper use of IPA II funds for Turkey

Priority question for written answer P-004054/2019
to the Commission
Rule 138
Martina Michels

27-11-2019 P-004054/2019

Βία κατά των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004046/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Maria Spyraki

27-11-2019 E-004046/2019

  Turkish military offensive in northern Syria and its consequences for Europe

Priority question for written answer P-004028/2019
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky

26-11-2019 P-004028/2019

  Reform of the FIFA transfer system

Priority question for written answer P-004025/2019
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski, Marc Tarabella

26-11-2019 P-004025/2019

  Capture, sterilisation and release of species included on the list of invasive alien species of Union concern

Question for written answer E-004026/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Fabio Massimo Castaldo

26-11-2019 E-004026/2019

  Damage to the Italian fishing industry due to severe weather

Priority question for written answer P-003976/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte

21-11-2019 P-003976/2019

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».