Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Reasons for complexity in current EU law on driving licences where trailers are involved

Priority question for written answer P-005311/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze (PPE)

29-09-2020 P-005311/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Capsules / foil and sparkling-wine bottles

Question for written answer E-004993/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Schneider (PPE)

12-09-2020 E-004993/2020

  Health risks associated with the construction of the Seveso river retention basin in the Parco Nord

Question for written answer E-004982/2020
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (NI)

11-09-2020 E-004982/2020

  ECIPES Programme

Question for written answer E-004975/2020
to the Commission
Rule 138
Tudor Ciuhodaru (S&D)

11-09-2020 E-004975/2020

  Interpretation of the new ban on lead shot by Member States

Priority question for written answer P-004924/2020
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

09-09-2020 P-004924/2020

  EU’s inclusion of Hezbollah on the list of terrorist organisations

Priority question for written answer P-004922/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Frédérique Ries (Renew)

09-09-2020 P-004922/2020

  Possible infringement of European law on the protection of biodiversity following the excavation of marble in the Apuan Alps, Italy

Priority question for written answer P-004921/2020
to the Commission
Rule 138
Alexandra Geese (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE)

09-09-2020 P-004921/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».