Αναζήτηση

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Βρυξέλλες

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Βρυξέλλες

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 - Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Στρασβούργο

Συνέχεια στα εξεταζόμενα σημεία

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.