Αναζήτηση

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Βρυξέλλες

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Βρυξέλλες

Συνέχεια στα εξεταζόμενα σημεία

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.