Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'attuazione di misure volte a rafforzare la filiera bosco-legno e a promuovere una gestione sostenibile delle foreste

26-10-2020 B9-0342/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on enhanced military cooperation by Member States in the Sahel region

16-10-2020 B9-0341/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19

13-10-2020 B9-0338/2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον νόμο περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα

07-10-2020 RC-B9-0317/2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Ερυθραία και συγκεκριμένα την υπόθεση του Dawitt Isaak

07-10-2020 RC-B9-0312/2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος προτάσεων ψηφίσματος και τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος που τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου αναφέρεται εάν μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 132 του Κανονισμού) και τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή (άρθρο 136 του Κανονισμού) θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί πρότασης ψηφίσματος. Οι συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού), μεταξύ άλλων, μπορούν να περατωθούν με ψήφισμα. Τα κείμενα αυτά κατά κανόνα κατατίθενται από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.