Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Εκθέσεις

Withdrawal Agreement of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

A9-0004/2020

VERHOFSTADT

Συνταγματικές Υποθέσεις

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [***]

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Προτάσεις ψηφίσματος

Objection pursuant to Rule 111(3): classification, labelling and packaging of substances and mixtures - titanium dioxide

B9-0071/2020

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Common charger for mobile radio equipment

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

India's Citizenship (Amendment) Act 2019

B9-0077/2020 , B9-0082/2020 , B9-0080/2020 , B9-0078/2020 , B9-0081/2020 , RC-B9-0077/2020 , B9-0079/2020

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Gender pay gap

B9-0084/2020 , B9-0073/2020 , B9-0083/2020 , B9-0069/2020

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα