Otsi

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - MAKROMAJANDUSLIKU FINANTSABI ANDMINE GRUUSIALE

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ARENGUKOOSTÖÖ RAHASTAMISVAHEND Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - RAHASTAMISVAHEND DEMOKRAATIA JA INIMÕIGUSTE EDENDAMISEKS KOGU MAAILMAS

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ARENGUKOOSTÖÖ RAHASTAMISVAHEND

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - RAHASTAMISVAHEND KOOSTÖÖKS TÖÖSTUSRIIKIDEGA

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - BUSSIREISIJATE ÕIGUSED

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ELEKTROONILISE SIDE EUROOPA REGULEERIVATE ASUTUSTE ÜHENDATUD AMET (BEREC) JA BÜROO

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - TAIMEKAITSEVAHENDITE STATISTIKA

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - REISIJATE LAEVAGA VEDAJATE VASTUTUS ÕNNETUSJUHTUMITE KORRAL

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ÕNNETUSTE JUURDLUS

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Ühisprojektid

Kui parlament ja nõukogu ei jõua esimesel ega teisel lugemisel kokkuleppele, algatatakse lepitusmenetlus ( art 76). Kui lepituskomitees, mis koosneb nõukogu liikmetest ja samast arvust parlamendiliikmetest ( art 77), jõutakse kokkuleppele, võetakse vastu ühine tekst ( art 78). Seejärel pannakse ühine tekst parlamendis ja nõukogus hääletusele (kolmas lugemine).