Otsi

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - MAKROMAJANDUSLIKU FINANTSABI ANDMINE GRUUSIALE

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ARENGUKOOSTÖÖ RAHASTAMISVAHEND Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - RAHASTAMISVAHEND DEMOKRAATIA JA INIMÕIGUSTE EDENDAMISEKS KOGU MAAILMAS

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ARENGUKOOSTÖÖ RAHASTAMISVAHEND

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - RAHASTAMISVAHEND KOOSTÖÖKS TÖÖSTUSRIIKIDEGA

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - BUSSIREISIJATE ÕIGUSED

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ELEKTROONILISE SIDE EUROOPA REGULEERIVATE ASUTUSTE ÜHENDATUD AMET (BEREC) JA BÜROO

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - TAIMEKAITSEVAHENDITE STATISTIKA

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - REISIJATE LAEVAGA VEDAJATE VASTUTUS ÕNNETUSJUHTUMITE KORRAL

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst - ÕNNETUSTE JUURDLUS

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Ühised tekstid

Kui parlament ja nõukogu ei jõua esimesel või teisel lugemisel kokkuleppele, algatatakse lepitusmenetlus (kodukorra artikkel 76). Kui lepituskomitee, kuhu kuulub võrdsel arvul parlamendiliikmeid ja nõukogu liikmeid (kodukorra artikkel 77), saavutab kokkuleppe, võtab ta vastu ühise teksti (kodukorra artikkel 78). Ühine tekst esitatakse seejärel parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks (kolmas lugemine).